مقایسه دیوار کناف با دیوار آجری

مقاله مقایسه دیوار کناف با دیوار آجری ایمنی و استحکام بالای دیوار پانل گچی کناف نسبت به آجری: مزایای بی شمار ساخت و ساز خشک یا درای وال هرچند سبب افزایش بیش از پیش کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی کشور شده است اما در پیوست استاندارد 2800 با موضوع "طراحی لرزه ای و اجرای غیر سازه ای معماری" با ابلاغ رسمی وزیر راه و شهرسازی از تاریخ 05/04/98 بهره گیری از ساخت و ساز خشک کناف لازم الاجرا است و به لزوم استفاده از این ساخت و ساز تاکید بسیار شده است. ایمنی و استحکام دیوار پنلی نسبت به نوع آجری بسیار بالاتر بوده و این دیوارها واکنش بهتری در برابر زمین لرزه دارند.

مقاله مقایسه دیوار کناف با دیوار آجری ایمنی و استحکام بالای دیوار پانل گچی کناف نسبت به آجری: مزایای بی شمار ساخت و ساز خشک یا درای وال هرچند سبب افزایش بیش از پیش کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی کشور شده است اما در پیوست استاندارد 2800 با موضوع "طراحی لرزه ای و اجرای غیر سازه ای معماری" با ابلاغ رسمی وزیر راه و شهرسازی از تاریخ 05/04/98 بهره گیری از ساخت و ساز خشک کناف لازم الاجرا است و به لزوم استفاده از این ساخت و ساز تاکید بسیار شده است. ایمنی و استحکام دیوار پنلی نسبت به نوع آجری بسیار بالاتر بوده و این دیوارها واکنش بهتری در برابر زمین لرزه دارند.

مقاله مقایسه دیوار کناف با دیوار آجری ایمنی و استحکام بالای دیوار پانل گچی کناف نسبت به آجری: مزایای بی شمار ساخت و ساز خشک یا درای وال هرچند سبب افزایش بیش از پیش کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی کشور شده است اما در پیوست استاندارد 2800 با موضوع "طراحی لرزه ای و اجرای غیر سازه ای معماری" با ابلاغ رسمی وزیر راه و شهرسازی از تاریخ 05/04/98 بهره گیری از ساخت و ساز خشک کناف لازم الاجرا است و به لزوم استفاده از این ساخت و ساز تاکید بسیار شده است. ایمنی و استحکام دیوار پنلی نسبت به نوع آجری بسیار بالاتر بوده و این دیوارها واکنش بهتری در برابر زمین لرزه دارند.

مقاله مقایسه دیوار کناف با دیوار آجری ایمنی و استحکام بالای دیوار پانل گچی کناف نسبت به آجری: مزایای بی شمار ساخت و ساز خشک یا درای وال هرچند سبب افزایش بیش از پیش کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی کشور شده است اما در پیوست استاندارد 2800 با موضوع "طراحی لرزه ای و اجرای غیر سازه ای معماری" با ابلاغ رسمی وزیر راه و شهرسازی از تاریخ 05/04/98 بهره گیری از ساخت و ساز خشک کناف لازم الاجرا است و به لزوم استفاده از این ساخت و ساز تاکید بسیار شده است. ایمنی و استحکام دیوار پنلی نسبت به نوع آجری بسیار بالاتر بوده و این دیوارها واکنش بهتری در برابر زمین لرزه دارند.

مقایسه دیوار کناف با دیوار آجری

ایمنی و استحکام بالای دیوار پانل گچی کناف نسبت به آجری:
مزایای بی شمار ساخت و ساز خشک یا درای وال هرچند سبب افزایش بیش از پیش کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی کشور شده است اما در پیوست استاندارد 2800 با موضوع "طراحی لرزه ای و اجرای غیر سازه ای معماری" با ابلاغ رسمی وزیر راه و شهرسازی از تاریخ 05/04/98 بهره گیری از ساخت و ساز خشک کناف لازم الاجرا است و به لزوم استفاده از این ساخت و ساز تاکید بسیار شده است. ایمنی و استحکام دیوار پنلی نسبت به نوع آجری بسیار بالاتر بوده و این دیوارها واکنش بهتری در برابر زمین لرزه دارند.

مقایسه دیوار کناف با دیوار آجری

ساخت دیوارهای پنلی کناف باید نسبت به سایر روش ها در الویت قرار گیرد. البته این موضوع ، در پیوست ششم استاندارد 2800 نیز قید شده است چون این دیوارها از قابلیت کنترل و و ارزیابی بیشتری برخوردار هستند.

پنل یا دیوار پنلی ، دیواری است که یک قطعه آن کل ارتفاع یک طبقه را پوشش دهد. یعنی این قطعه صرف نظر از عرض آن باید از نظر ارتفاع از کف تا سقف ادامه داشته باشد. همچنین هر قطعه پنل باید به کف و سقف مهار شود. در این صورت این اجرا قابل قبول محسوب خواهد شد که به آن ساخت و ساز خشک نیز گفته می شود.

اجرای کناف قابل کنترل ، سریع الاحداث و مطمئن است و برای همین نسبت به سایر روش ها برتری دارد . بر همین اساس ، در پیوست 6 ، آیین نامه 2800 مورد توصیه اکید قرار گرفته است . پیوست فوق در خصوص طراحی و اجرای اجزای غیر سازه ای بوده و اصل موضوع آن درباره دیوارهای کناف است که سال 1398 ابلاغ شده و برای تمام ساختمان ها لازم الاجرا است.

ساخت دیوار کناف با قابلیت استاندارد سازی
استاندارد سازی یکی دیگر از مهم ترین مزایای اجرای ساخت و ساز خشک است ، دیوارهای پنلی قابلیت استاندارد سازی دارند ، زیرا معمولا نکات فنی لازم در طراحی و ساخت آنها لحاظ شده و در کارخانه تحت کنترل دقیق تری قرار می گیرد، اما در حالت سنتی با توجه به اینکه ساخت دیوار و بلوک در محل صورت میگیرد، دقت کمتری وجود دارد. درباره نحوه گسترش فرهنگ ساخت و ساز خشک کناف در کشور لازم است فرهنگ سازی مربوطه انجام شود . بسیاری از مهندسین یا دانشجویان ما در این زمینه اطلاع کافی ندارند. البته باید به بحث توجیه اقتصادی این ساخت و سازها نیز توجه شود.

در حال حاضر به سفال ، یارانه زیادی اعطاء می شود که این یارانه باید برداشته شود . چرا که سفال عملکرد مطلوبی در زلزله از خود نشان نمی دهد و این امر در زلزله های رخ داده قبلی کاملا مشهود بوده است . وقتی یارانه 7 برابری به سفال داده می شود یعنی دست به اقدام خطرناکی می زنیم.

درباره مباحثی که در پیوست6، آیین نامه 2800 آمده است، عنوان این پیوست ، ضوابط طراحی و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری است. در حقیقت این ضوابط در فاصله بین ویرایش چهارم و پنجم استاندارد 2800 و به دلیل اهمیت بسیار زیاد اجزای غیر سازه ای نظیر دیوارهای خارجی ، داخلی، نما و سقف کناف در زلزله و به دلیل فقدان ضوابطی در این خصوص در کشور ، تحت عنوان پیوست ششم برای اولین بار در کشور به چاپ رسید و ابلاغ شد. البته تمرکز اصلی این پیوست بر روی دیوار هاست. پس از آن در سال 1401 تجدید نظر اول نشریه 714 در خصوص نماهای ساختمانی و دیوارهای پشتیبان آن تهیه شد که از سوی سازمان برنامه و بودجه در قالب نشریه نوع یک و لازم الاجرا ابلاغ شده است .

در توضیح نشریه 714 در این نشریه به ضوابط طرح و اجرای نما و دیوارهای ساختمان پرداخته شده است و به طور کل این نشریه به روز شده ی پیوست ششم استاندارد 2800 است. دراین نشریه نیز توصیه اکید شده است که دیوارهای ساختمان های با اهمیت زیاد با کناف ساخته شود که البته این موضوع اجبار نشده است .

سنجش پایداری پنل های کناف در برابر زلزله

درباره رفتار پنل ها در برابر زلزله رفتار پنل ها از یک پنل تا پنل دیگر متفاوت است چرا که جزئیات طراحی و اجرای پنل بسیار مهم است. از این نظر پنلی مورد تایید است که دارای نظریه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی باشد. زمانی که پنل به مرکز تحقیقات ارسال می شود، در ابتدا آزمون های ضربه و سپس آزمون های بار باد روی آن انجام می شود و در مرحله آخر آزمون شبیه سازی زلزله روی پنل صورت می گیرد. در این حالت پنل روی میز لرزان قرار می گیرد و به آن لرزه هایی با شدت مختلف وارد می شود ؛ در این آزمایش ها ، پنل باید پایداری خود را حفظ کند. اگر پنلی بتواند از این مراحل عبور کند ، به آن نظریه فنی داده می شود یا به عبارت دیگر تایید می شود.

درباره تعداد شرکت های دارای نظریه فنی گروهی از شرکت ها که تعداد آنها نزدیک به 20 واحد است ، این مراحل را انجام داده اند و پنل های آنها دارای نظریه فنی از مرکز هستند. فهرست کامل این شرکت ها هم اکنون در سایت مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به همراه متن نظریه فنی آنها وجود دارد. شرکت ایده نو عاملیت کی پلاس و مجری دیوار و سقف کناف می باشد.

پنل های کناف هنگام نصب باید به کف و سقف مهار شوند. اجرای این پنل ها کار سختی به نظر نمی رسد و نسبتا آسان است. فقط این موضوع باید در نظر گرفته شود که پنل ها در زمان نصب عقب و جلو نشوند.

پنلی که آزمایش های مربوط را طی کرده باشد، قطعا واکنش بسیار بهتری نسبت به مصالح سنتی دارد. در این فرآیند، بنا ، کارگر و شرایط محیطی حذف می شوند و به همین دلیل امکان خطای کمتری وجود دارد. هنگام اجرای ساخت و ساز سنتی ممکن است طراحی ها درست باشند اما در زمان اجرا خطاهایی رخ دهد اما در ساخت و ساز خشک، قطعه در کارخانه طراحی و کنترل کیفیت شده و در محل اجرا فقط نصب می شود. بنابراین ، بااستفاده از این روش خطای انسانی و مشکلات محیطی به حداقل می رسد و سرعت اجرا بالا می رود.

شرکت ایده نو دفتر فروش کناف و مجری سقف کناف و دیوار کناف می باشد.

 

 

 

 

منبع: صنعت گچ

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید