لیست قیمت فایبر سمنت برد

لیست قیمت فایبر سمنت,لیست قیمت سمنت برد,لیست قیمت پانل سیمانی,فروش سمنت برد,فروش فایبر سمنت,فروش پانل سیمانی,خرید فایبر سمنت,خرید سمنت برد,خرید پانل سیمانی,نمای فایبر سمنت,نمای سمنت برد,نمای پانل سیمانی,قیمت پیچ فایبر سمنت,قیمت پیچ سمنت برد,فروش پیچ فایبر سمنت برد,فروش پیچ پانل سیمانی,فروش زیرسازی پانل سیمانی,فروش بتونه سمنت برد,فروش فایبر سمنت ضخامت 6 میلیمتر,قیمت پانل سیمانی,قیمت نمای سمنت برد,فروش فایبر سمنت 6 میل,قیمت فایبر سمنت برد,قیمت سمنت برد طرح چوب,فروش پانل سیمانی طرح چوب,پخش عمده سمنت برد,تخفیف ویژه فایبر سمنت,تخفیف ویژه سمنت برد,فایبر سمنت ارزان و با کیفیت,سمنت برد ارزان و با کیفیت,نمایندگی فایبر سمنت برد,نمایندگی فایبر سمنت,نمایندگی سمنت برد,نمایندگی فروش فایبر سمنت,نمایندگی فروش سمنت برد,فایبر سمنت اسمارت برد,فایبر سمنت SCG,قیمت سمنت برد,قیمت فایبر سمنت,قیمت پنل سیمانی,سمنت برد نما,فایبر سمنت نما,قیمت نمای فایبر سمنت,قیمت ورق سیمانی,فروش ورق سیمانی,قیمت فایبر سمنت تایلندی,نمایندگی فایبر سمنت تایلندی,قیمت بتونه سمنت برد,قیمت بتونه فایبر سمنت,قیمت چسب فایبر سمنت,قیمت چسب پلی اورتان,وزن فایبر سمنت,وزن سمنت برد,فروش فایبر سمنت تایلندی,قیمت فایبر سمنت اسمارت برد,قیمت فایبر سمنت SCG تایلند,نمایندگی فایبر سمنت اسمارت برد تایلند,نمایندگی فروش فایبر سمنت SCG,هزینه نمای فایبر سمنت,هزینه اجرای فایبر سمنت,نمایندگی فایبر سمنت اسمارت برد,قیمت سمنت بورد,نمای سمنت بورد,فروش سمنت بورد,قیمت نمای سمنت بورد,قیمت پیچ سمنت بورد,سمنت بورد طرح چوب,ورق سیمانی نما,قیمت ترمو وود,قیمت نمای چوب,قیمت نمای ترمو وود,اجرای پانل سیمانی,نمایندگی پانل سیمانی,وارد کننده پانل سیمانی,وارد کننده سمنت برد,وارد کننده سمنت بورد,فروشنده سمنت برد,فروشنده سمنت بورد,فروشنده پانل سیمانی,سمنت برد دی پی,فایبر سمنت دی پی,فایبر سمنت DP,سمنت برد DP,قیمت فایبر سمنت ایرانی,قیمت سمنت برد ایرانی,قیمت ورق سیمانی نما,نمایندگی ورق سیمانی,کارخانه ورق سیمانی,کارخانه سمنت برد در ایران,تولید کننده سمنت برد,دی پی برد,کارخانه DP,تولید سمنت برد,کارخانه سمنت برد,کارخانه فایبر سمنت دی پی,کارخانه سمنت برد دی پی,نمایندگی دی پی,نمایندگی DP,قیمت سمنت برد DP,قیمت فایبر سمنت DP,قیمت سمنت برد شرا,قیمت سمنت برد اسمارت

شرکت ایده نو 44289762-021 نمایندگی فروش فایبر سمنت برد DP | فروش سمنت برد | فروش فایبر سمنت | قیمت فایبر سمنت | قیمت سمنت برد | نمای فایبر سمنت | نمای سمنت برد | قیمت پانل سیمانی | قیمت فایبر سمنت طرح چوب | قیمت سمنت برد طرح چوب | تولید سمنت برد | تولید فایبر سمنت برد DP | کارخانه سمنت برد DP | کارخانه فایبر سمنت DP | نمایندگی فایبر سمنت DP| نمایندگی سمنت برد DP | کارخانه دی پی برد فایبر سمنت برد ایرانی

لیست قیمت فایبر سمنت,لیست قیمت سمنت برد,لیست قیمت پانل سیمانی,فروش سمنت برد,فروش فایبر سمنت,فروش پانل سیمانی,خرید فایبر سمنت,خرید سمنت برد,خرید پانل سیمانی,نمای فایبر سمنت,نمای سمنت برد,نمای پانل سیمانی,قیمت پیچ فایبر سمنت,قیمت پیچ سمنت برد,فروش پیچ فایبر سمنت برد,فروش پیچ پانل سیمانی,فروش زیرسازی پانل سیمانی,فروش بتونه سمنت برد,فروش فایبر سمنت ضخامت 6 میلیمتر,قیمت پانل سیمانی,قیمت نمای سمنت برد,فروش فایبر سمنت 6 میل,قیمت فایبر سمنت برد,قیمت سمنت برد طرح چوب,فروش پانل سیمانی طرح چوب,پخش عمده سمنت برد,تخفیف ویژه فایبر سمنت,تخفیف ویژه سمنت برد,فایبر سمنت ارزان و با کیفیت,سمنت برد ارزان و با کیفیت,نمایندگی فایبر سمنت برد,نمایندگی فایبر سمنت,نمایندگی سمنت برد,نمایندگی فروش فایبر سمنت,نمایندگی فروش سمنت برد,فایبر سمنت اسمارت برد,فایبر سمنت SCG,قیمت سمنت برد,قیمت فایبر سمنت,قیمت پنل سیمانی,سمنت برد نما,فایبر سمنت نما,قیمت نمای فایبر سمنت,قیمت ورق سیمانی,فروش ورق سیمانی,قیمت فایبر سمنت تایلندی,نمایندگی فایبر سمنت تایلندی,قیمت بتونه سمنت برد,قیمت بتونه فایبر سمنت,قیمت چسب فایبر سمنت,قیمت چسب پلی اورتان,وزن فایبر سمنت,وزن سمنت برد,فروش فایبر سمنت تایلندی,قیمت فایبر سمنت اسمارت برد,قیمت فایبر سمنت SCG تایلند,نمایندگی فایبر سمنت اسمارت برد تایلند,نمایندگی فروش فایبر سمنت SCG,هزینه نمای فایبر سمنت,هزینه اجرای فایبر سمنت,نمایندگی فایبر سمنت اسمارت برد,قیمت سمنت بورد,نمای سمنت بورد,فروش سمنت بورد,قیمت نمای سمنت بورد,قیمت پیچ سمنت بورد,سمنت بورد طرح چوب,ورق سیمانی نما,قیمت ترمو وود,قیمت نمای چوب,قیمت نمای ترمو وود,اجرای پانل سیمانی,نمایندگی پانل سیمانی,وارد کننده پانل سیمانی,وارد کننده سمنت برد,وارد کننده سمنت بورد,فروشنده سمنت برد,فروشنده سمنت بورد,فروشنده پانل سیمانی,سمنت برد دی پی,فایبر سمنت دی پی,فایبر سمنت DP,سمنت برد DP,قیمت فایبر سمنت ایرانی,قیمت سمنت برد ایرانی,قیمت ورق سیمانی نما,نمایندگی ورق سیمانی,کارخانه ورق سیمانی,کارخانه سمنت برد در ایران,تولید کننده سمنت برد,دی پی برد,کارخانه DP,تولید سمنت برد,کارخانه سمنت برد,کارخانه فایبر سمنت دی پی,کارخانه سمنت برد دی پی,نمایندگی دی پی,نمایندگی DP,قیمت سمنت برد DP,قیمت فایبر سمنت DP,قیمت سمنت برد شرا,قیمت سمنت برد اسمارت

شرکت ایده نو 44289762-021 نمایندگی فروش فایبر سمنت برد DP | فروش سمنت برد | فروش فایبر سمنت | قیمت فایبر سمنت | قیمت سمنت برد | نمای فایبر سمنت | نمای سمنت برد | قیمت پانل سیمانی | قیمت فایبر سمنت طرح چوب | قیمت سمنت برد طرح چوب | تولید سمنت برد | تولید فایبر سمنت برد DP | کارخانه سمنت برد DP | کارخانه فایبر سمنت DP | نمایندگی فایبر سمنت DP| نمایندگی سمنت برد DP | کارخانه دی پی برد فایبر سمنت برد ایرانی

لیست قیمت فایبر سمنت برد TEL: 02144289762

فایبر سمنت برد

ایده نو تأمین کننده مصالح ساختمانی و نمایندگی فروش فایبر سمنت برد می باشد.

فروش محصولات فایبر سمنت برد شامل انواع فایبر سمنت ساده در ضخامت های 6،8،10،12،18 میلیمتر که ضخامت 6 جهت اجرای سقف کاذب و دیوار سرویس ها و ضخامت 8 و 10 و 12 جهت اجرای نمای فایبر سمنت و درای وال سمنت و ضخامت 18 میلیمتر هم جهت کف کاذب سمنت برد کاربرد دارد. همچنین پانل های فایبر سمت با ضخامت 4 میلیمتر نیز با 3 طرح (طرح چوب،طرح چوب شیاردار،طرح  ساده شیاردار) موجود می باشد که جهت اجرای انواع سقف کاذب فایبر سمنت برد استفاده میگردد. فروش فایبر سمنت طرح چوب سایدینگ از پرطرفدارترین پانل های فایبر سمنت جهت اجرای نمای ساختمان میباشد. فایبر سمنت طرح چوب به ضخامت 8 میلیمتر و عرض 20 سانتیمتر و طول 3 و 4 متر میباشد که مصارف عمده آن در نمای فایبر سمنت طرح چوب ، دکوراسیون داخلی ، دیوار پیرامونی آسانسورها و دیوارهای داخلی ساختمان می باشد. فروش نبشی فایبر سمنت که در گوشه ها و کنج های داخلی و خارجی کاربرد دارد. فروش فایبر سمنت تریم که با ضخامت 12 میلیمتر و عرض 10 سانتیمتر و طول 4 متر جهت قرنیز ، قاب دور پنجره ، نرده و نمای فایبر سمنت کاربرد دارد. 

فایبر سمنت طرح چوب

لیست قیمت فایبر سمنت برد شامل موارد زیر می باشد:

قیمت فایبر سمنت برد ساده

قیمت فایبر سمنت برد طرح چوب

قیمت فایبر سمنت برد طرح الواری

قیمت فایبر سمنت برد طرح شیاردار

قیمت فایبر سمنت برد طرح نبشی

قیمت تایل سقفی فایبر سمنت

 

قیمت پروفیل های گالوانیزه به منظور زیرسازی اجرای نمای فایبر سمنت برد:

قیمت پروفیل گالوانیزه M

قیمت پروفیل گالوانیزه V

قیمت پروفیل گالوانیزه A

 

فروش ملزومات فایبر سمنت بورد

قیمت پیچ فایبر سمنت بورد (پیچ بالدار)

قیمت چسب پلی یورتان جهت آب بندی و درزگیری فایبر سمنت بورد

قیمت بتونه فایبر سمنت بورد شامل انواع بتونه های الاستیک و ...

 

 

 

 

 

شرکت عمران گستر ایده نو
لیست قیمت فایبر سمنت برد DP
ساده
ردیف عکس فایبر سمنت برد شرح ضخامت (میلیمتر)

ابعاد (میلیمتر)

کاربرد واحد قیمت (ریال)
1
فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای فایبر سمنت
 
فایبر سمنت برد 4 1200*2400 سقف کاذب متر مربع -----
2 فایبر سمنت برد 6 1200*2400 سقف کاذب فایبر سمنت – دیوار سرویس­ها متر مربع 1,600,000
3 فایبر سمنت برد 8 1200*2400 نمای فایبر سمنت – دیوارهای داخلی و خارجی متر مربع 1,950,000
4 فایبر سمنت برد 10 1200*2400 نمای فایبر سمنت – دیوارهای داخلی و خارجی متر مربع 2,350,000
5 فایبر سمنت برد 12 1200*2400 نمای فایبر سمنت – دیوارهای داخلی و خارجی متر مربع 2,500,000
6 فایبر سمنت برد 18 1200*2400 کف فایبر سمنت / کف کاذب / کف باربر متر مربع 3,850,000
سایدینگ طرح چوب
7 فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای فایبر سمنت فایبر سمنت برد 8 200*2400 نمای فایبر سمنت - دکوراسیون داخلی متر مربع 2,150,000

توضیحات:

هزینه بارگیری و حمل از انبار تا پروژه و تخلیه به عهده خریدار می باشد.

%9 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می­گردد.

شرکت عمران گستر ایده نو دارای گواهینامه ISO 9001 در زمینه فروش و اجرای فایبر سمنت برد می باشد.

 

 

لیست قیمت بتونه فایبر سمنت برد

 

 

 

مشخصات فنی فایبر سمنت برد
موضوع  مشخصات محصول
مواد اولیه فایبر سمنت برد سیمان،سیلیس،گچ،آهک،الیاف سلولزی و معدنی،آب و کاتالیزورها
ابعاد استاندارد فایبر سمنت برد (mm) 2400*1200
ضخامت فایبر سمنت برد (mm) 18 ، 12 ، 10 ، 8 ، 6 ، 4
دانسیته فایبر سمنت برد 1400<1350>1300
رنگ فایبر سمنت برد کرم روشن
میزان رطوبت فایبر سمنت برد 10% ≈ 11 %
جذب آب فایبر سمنت برد 20>
میزان آزبست در فاسبر سمنت برد 0
مقاومت فایبر سمنت برد در برابر آتش Class A
مقامت خمشی فایبر سمنت برد بیشتر از 13 مگاپاسکال
میزان عایق صوتی فایبر سمنت برد 50db
رده مقاوتی فایبر سمنت برد کلاس A رده مقاومتی 3

 

 

 

 

 

شرکت عمران گستر ایده نو

لیست قیمت فایبر سمنت برد اسمارت برد تاینلد

فایبر سمنت برد ساده ( SCG Smart Board )

ردیف عکس فایبر سمنت شرح ابعاد (میلیمتر) کاربرد واحد قیمت (ریال)
1 فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای فایبر سمنت فایبر سمنت برد ساده 6*1200*2400 سقف کاذب پانل سیمانی – دیوار سرویس­ها مترمربع قیمت فایبر سمنت برد = تماس با ایده نو
2 فایبر سمنت برد ساده 8*1200*2400 نمای فایبر سمنت – دیوارهای داخلی و خارجی مترمربع قیمت فایبر سمنت برد = تماس با ایده نو
3 فایبر سمنت برد ساده 10*1200*2400 نمای فایبر سمنت – دیوارهای داخلی و خارجی مترمربع قیمت فایبر سمنت برد = تماس با ایده نو
4 فایبر سمنت برد ساده 12*1200*2400 نمای فایبر سمنت – دیوارهای داخلی و خارجی مترمربع قیمت فایبر سمنت برد = تماس با ایده نو
5 فایبر سمنت برد ساده 18*1200*2400 کف فایبر سمنت / کف کاذب / کف باربر مترمربع قیمت فایبر سمنت برد = تماس با ایده نو
تایل سقفی ( Ceiling Tile )
6 فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای فایبر سمنت تایل فایبر سمنت شیاردار ساده 4*600*1200 سقف کاذب فایبر سمنت مترمربع قیمت تایل فایبر سمنت = عدم موجودی
7 فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای فایبر سمنت تایل فایبر سمنت شیاردار طرح چوب 4*600*1200 سقف کاذب فایبر سمنت مترمربع قیمت تایل فایبر سمنت = عدم موجودی
فایبر سمنت طرح چوب ( Smart Wood )
8 فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای فایبر سمنت پانل فایبر سمنت سقفی طرح چوب 4*1200*2400 سقف کاذب فایبر سمنت مترمربع قیمت تایل فایبر سمنت = عدم موجودی
9 فایبر سمنت طرح چوب فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای فایبر سمنت فایبر سمنت سایدینگ طرح چوب 8*200*4000 نمای فایبر سمنت طرح چوب مترمربع قیمت فایبر سمنت طرح چوب = تماس با ایده نو
10 فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای فایبر سمنت فایبر سمنت طرح چوب تریم 12*100*4000

نمای طرح چوب الواری ( طرح ترمو وود )

نما ، گریل ، قاب دور پنجره ، قرنیز ، نرده

متر طول قیمت سمنت برد = عدم موجودی
نبشی فایبر سمنت ( Corner )
11 نبشی فایبر سمنت فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای فایبر سمنت نبشی سمنت برد 8*80*3000 گوشه ها و کنج های نمای فایبر سمنت متر طول قیمت نبشی سمنت برد = عدم موجودی
ملزومات نصب فایبر سمنت ( Accessories )
12 پیچ فایبر سمنت پیچ سمنت برد فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای فایبر سمنت پیچ سمنت بورد شماره 25 25*4.2 اتصال پانل سیمانی ضخامت 6 و 8 به زیرسازی عدد قیمت پیچ سمنت برد = تماس با ایده نو
13 پیچ سمنت بورد شماره 32 32*4.2 اتصال پانل سیمانی ضخامت 10 به زیرسازی عدد قیمت پیچ سمنت برد = تماس با ایده نو
14 پیچ سمنت بورد شماره 38 38*4.2 اتصال پانل سیمانی ضخامت10 و 12 به زیرسازی عدد قیمت پیچ سمنت برد = تماس با ایده نو
15 پیچ سمنت بورد شماره 50 50*4.2 اتصال پانل سیمانی ضخامت بالای 12 به زیرسازی عدد قیمت پیچ سمنت برد = تماس با ایده نو
16 پیچ فایبر سمنت پیچ سمنت برد فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای فایبر سمنت پیچ بوکسی 20 20 اتصال پروفیل گالوانیزه به قوطی آهنی عدد قیمت پیچ سمنت برد = تماس با ایده نو
17 پیچ بوکسی 25 25 اتصال پروفیل گالوانیزه به قوطی آهنی عدد قیمت پیچ سمنت برد = تماس با ایده نو
18 پیچ بوکسی 30 30 اتصال پروفیل گالوانیزه به قوطی آهنی عدد قیمت پیچ سمنت برد = تماس با ایده نو
19 زیرسازی نمای فایبر سمنت برد پیچ فایبر سمنت پیچ سمنت برد فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای سمنت برد پروفیل گالوانیزه مقطع M-80 3000 زیرسازی نمای فایبر سمنت متر طول قیمت زیرسازی سمنت برد = تماس
20 زیرسازی نمای فایبر سمنت برد پیچ فایبر سمنت پیچ سمنت برد فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای سمنت برد پروفیل گالوانیزه مقطع V 3000 زیرسازی نمای فایبر سمنت متر طول قیمت زیرسازی سمنت برد = تماس
21 زیرسازی نمای فایبر سمنت برد پیچ فایبر سمنت پیچ سمنت برد فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای سمنت برد پروفیل گالوانیزه مقطع A 3000 زیرسازی نمای فایبر سمنت متر طول قیمت زیرسازی سمنت برد = تماس
22 درزگیری نمای فایبر سمنت بتونه فایبر سمنت بتونه سمنت برد نمای فایبر سمنت فروش فایبر سمنت فروش سمنت برد قیمت فایبر سمنت قیمت سمنت برد نمای سمنت برد چپسب پلی یورتان 600ml --- آب بندی و درزگیری نما عدد قیمت چسب سمنت برد = تماس

توضیحات:

هزینه بارگیری و حمل از انبار تا پروژه و تخلیه به عهده خریدار می باشد.

%9 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می­گردد.

شرکت عمران گستر ایده نو دارای گواهینامه ISO 9001 در زمینه فروش و اجرای فایبر سمنت بورد می باشد.

محصولات این شرکت با نام تجاری Smart Board دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در کلاس A و رده مقاومتی 3 می ­باشد.

 

 

 

*** لطفاً جهت سفارش خرید فایبر سمنت برد با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید ***

 

 

 

جدول متراژ و تعداد فایبر سمنت برد در هر پالت DP

FIBER CEMENT BOARD

ضخامت

(mm)

ابعاد هر ورق

(mm)

متراژ در پالت

(m2)

تعداد ورق در پالت

فایبر سمنت برد ساده

(جهت نمای فایبر سمنت و درای وال سمنت)

فایبر سمنت برد 6 2.88 259.2 90
فایبر سمنت برد 8 2.88 201.6 70
فایبر سمنت برد 10 2.88 172.8 60
فایبر سمنت برد 12 2.88 144 50
فایبر سمنت برد 18 2.88 115.2 40

فایبر سمنت برد سقفی طرح چوب

(جهت سقف کاذب)

تایل فایبر سمنت 4 12000*600 244.8 340
پانل فایبر سمنت 4 2400*1200 489.6 170

فایبر سمنت برد سایدینگ طرح چوب

(جهت نمای فایبر سمنت و دکوراسیون داخلی)

فایبر سمنت سایدینگ طرح چوب 8 4000*200 201.6 420
فایبر سمنت برد الواری طرح ترمو وود 12 4000*75 168 560
فایبر سمنت برد الواری طرح ترمو وود 12 4000*150 336 560

 

 

 

جدول وزن فایبر سمنت برد

فایبر سمنت برد

SCG SMART BOARD

ضخامت فایبر سمنت طول فایبر سمنت*عرض فایبر سمنت وزن هر قطعه فایبر سمنت مساحت هر قطعه فایبر سمنت
فایبر سمنت برد ساده
وزن فایبر سمنت برد ساده 6 2400*1200 28.1 2.88
وزن فایبر سمنت برد ساده 8 2400*1200 34.8 2.88
وزن فایبر سمنت برد ساده 10 2400*1200 43.5 2.88
وزن فایبر سمنت برد ساده 12 2400*1200 52.2 2.88
وزن فایبر سمنت برد ساده 18 2400*1200 78.3 2.88
فایبر سمنت سقفی
وزن تایل فایبر سمنت 4 1200*600 7.1 1.44
وزن پانل فایبر سمنت 4 2400*1200 15.2 2.88
فایبر سمنت طرح چوب
وزن فایبر سمنت سایدینگ 8 4000*200 9.6 0.8
فایبر سمنت الواری
وزن فایبر سمنت تریم 12 4000*75 5.4 0.3
وزن فایبر سمنت تریم 12 4000*150 10.9 0.6

 

 

شرکت ایده نو تاسیس سال 1386 با بیش از یک دهه فعالیت درخشان ، هم اکنون آماده تأمین مصالح فایبر سمنت برد و ارسال به سراسر نقاط کشور می باشد.

 


عاملیت کی پلاس